Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /mounted-storage/home124c/sub001/sc68589-HNFK/www/freelancer/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
Ural
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Ural  (Read 2431 times)
Salgado
Správca
Člen
*****
Posts: 157


431479615
View Profile WWW Email
« on: April 02, 2011, 11:32:21 AM »

General Info: The Ural typifies the sparse and vast expanses of space within which the Federation has flourished. Rich resources are located in several zones, but the lack of experienced workers and funding means that those areas remain untouched. Pirate activities from the Crimson Cossacks as always play an integral part in the difficult life within the sectors, and more often than not the Federal Security Forces patrol only zones of interest to themselves rather than Federation space in general.

Ural je typický obrovským priestorom a rozptýlením v ktorom sa ale Federácii celkom darí. Bohaté nerastné zdroje sú umiestnené v niekolkých zónach, ale nedostatok skúsených pracovníkov a financných prostriedkov má za následok, že tieto oblasti zostávajú zatial stále nedotknuté. Pirátska cinnost Crimson Cossacks je ako vždy neoddelitelnou súcastou tažkého života v tomto sektore, a podobne ako FS hliadkujú v systéme hlavne vo svojom vlastnom záujme, než v záujme samotnej Federácie.

Beresov [RME]: Beresov Mining Base is run by the Siberian Petroleum Company. Primary interests in this system are for the mining of H-Fuel, and also the mining of the incredibly rare and unusual uranium ore. Processing of this material is highly profitable for the Romanov economy, but also attracts the inevitable pirate faction. The constant patrols by the Federal Armed Forces have been strengthened as the House of Romanov attempts to remove the pirate threat from their system.

Tažobnú Stanicu Berešov prevádzkuje spolocnost Siberian Petroleum [SP]. Ich hlavným záujmom v tomto systéme je tažba H-Fuelu, ale taktiež spracovanie a tažba neuveritelne vzácnej uránovej rudy. Spracovanie tohto materiálu je pre romanovskú ekonomiku velmi výhodné, ale zároven nevyhnutne pritahuje a láka aj rôzne zlocinecké živly, hlavne pirátov. Z tohto dôvodu boli tunajšie hliadky FS znacne posilnené s úlohou potlacit a zlikvidovat kriminalitu v tomto systéme.

Kankor [FMR]: Bez infokarty.

Kurgan [RME]: Kurgan Mining base is run by the Federation Shipping company. Primary interests in this system are for the mining of H-Fuel, and also the mining of the incredibly rare and unusual Uranium ore. Processing of this material is highly profitable for the Romanov economy, but also attracts the inevitable pirate faction.

Tažobnú Stanicu Kurgan prevádzkuje firma Federation Shipping [FS]. Ich hlavným záujmom v tomto systéme je tažba H-Fuelu, ale taktiež spracovanie a tažba neuveritelne vzácnej uránovej rudy. Spracovanie tohto materiálu je pre romanovskú ekonomiku velmi výhodné, ale zároven nevyhnutne pritahuje a láka aj rôzne zlocinecké živly, hlavne pirátov.

Perme [RME]: The Perme factory sits along with the two mining bases. Ore that has been extracted from the surrounding fields by the two mining facilities, is then transported to the factory base, where it is processed and made ready for transport through the system. The refining process is long and expensive, but the product at the end is utilised to power the stations and ships in the area.

Továren Perm je umiestnená medzi dvoma tažobnými stanicami. Ruda, ktorá je vytažená z okolitých nerastných polí týmito dvoma banskými zariadeniami, je neskôr transportovaná do továrne, kde je následne spracovaná a pripravená k preprave cez systém. Rafinácia je dlhá a nákladná, ale výsledný produkt sa používa k napájaniu staníc a lodí v celej oblasti.

Petropavlovsk [FAF]: Bez infokarty.

Ufa [CC]: The bastion outpost for pirates in the area, this base is where they often stage their raiding parties upon the local fields to reap the rewards of mining. Although the Crimson Cossacks are usually thought to be high tech thieves, the truth is that some income is made through trade of Uranium and H-Fuel on the black market.

Bašta pirátov v tomto systéme, miesto odkial podnikajú svoje útoky a nájazdy na miestne nerastné polia vybrat si svoju odmenu z tažby. Aj ked sú CC považovaní za high-tech zlodejov, pravdou je, že niektoré prijímy si zabezpecujú predajom H-Fuelu a uránia na ciernom trhu.
« Last Edit: January 31, 2012, 03:53:29 PM by Salgado » Logged

Salgado
Správca
Člen
*****
Posts: 157


431479615
View Profile WWW Email
« Reply #1 on: January 30, 2012, 07:48:30 PM »

Vo verzii Evolutions 1.28 infokarty obsahovali toto:

General Info: Žiadna infokarta.

Beresov [FS]: Beresov Mining Base is run by the Siberian Petroleum Company. Primary interests in this system are for the mining of H-Fuel, and also the mining of the incredibly rare and unusual uranium ore. Processing of this material is highly profitable for the Romanov economy, but also attracts the inevitable pirate faction. The constant patrols by the Federal Armed Forces have been strengthened by the invite of the Bounty Hunters to the area.

Kurgan [FS]: Kurgan Mining base is run by the Federation Shipping company. Primary interests in this system are for the mining of H-Fuel, and also the mining of the incredibly rare and unusual Uranium ore. Processing of this material is highly profitable for the Romanov economy, but also attracts the inevitable pirate faction.

Perme [FS]: The Perme factory sits along with the two mining bases. Ore that has been extracted from the surrounding fields by the two mining facilities, is then transported to the factory base, where it is processed and made ready for transport through the system. The refining process is long and expensive, but the product at the end is utilised to power the stations and ships in the area.

Ufa [CC]: The bastion outpost for pirates in the area, this base is where they often stage their raiding parties upon the local fields to reap the rewards of mining. Although the lane hackers are usually thought to be high tech thieves, the truth is that some income is made through trade of Uranium and H-Fuel on the black market.

Kankor a Petropavlovsk prišli až s dalšími verziami módu. Doplním neskôr.
« Last Edit: February 01, 2012, 05:01:10 PM by Salgado » Logged

Salgado
Správca
Člen
*****
Posts: 157


431479615
View Profile WWW Email
« Reply #2 on: February 01, 2012, 05:00:46 PM »

Vo verzii Evolutions 1.29 infokarty obsahovali toto:

General Info: The Ural District typifies the sparse and vast expanses of space within which the Federation has flourished. Rich resources are located in several zones, but the lack of experienced workers and funding means that those areas remain untouched. Pirate activities from the Crimson Cossacks as always play an integral part in the difficult life within the sectors, and more often than not the Federal Security Forces patrol only zones of interest to themselves rather than Federation space in general.

Beresov [SP]: Beresov Mining Base is run by the Siberian Petroleum Company. Primary interests in this system are the mining of H-fuel and other organic materials like Hydrocarbons. Processing of this material is highly profitable for the Romanov economy, but also attracts the inevitable pirate factions. The constant patrols by the Federal Armed Forces have been strengthened as the House of Romanov attempts to remove the pirate threat from their system.

Kurgan [SP]: Kurgan Mining Base is run by the Siberian Petroleum Company. Primary interests in this system are the mining of H-fuel and other organic materials, such as Hydrocarbons. Processing of this material is highly profitable for the Romanov economy, but also attracts the inevitable pirate factions. Rocks that are rich in Hydrocarbons have led to the Siberian Petroleum Mining company taking advantage, and mining the resources of this cold and desolate system. The Crimson Cossacks have a strong presence, and the Federal Armed Forces regularly have skirmishes in the field and around the base.

Perme [FS]: The Perme factory sits along with the two mining bases. Ore that has been extracted from the surrounding fields by the two mining facilities is then transported to the factory base, where it is processed and made ready for transport through the system. The refining process is long and expensive, but the product at the end is utilised to power the stations and ships in the area.

Ufa [CC]: The bastion outpost for pirates in the area. This base is where they often stage their raiding parties upon the local fields to reap the rewards of mining. Although the Lane Hackers are usually thought to be high-tech thieves, the truth is that some income is made through trade of Uranium and H-fuel on the black market.

V systéme Ural sa menili vlastníci základní každou novou verziou Evolutions. Len nedávno som sa autora aktuálnej verzie pýtal, preco tak zásadne zmenil vlatníctvo 3 tažobných staníc - Beresov, Kurgan a Perm. Stará infokarta ku Kurgane (hlavne žltý doplnok) predsa dáva jasnú RP odpoved, preco tomu tak bolo.

Kankor - jeho záhadné lokalizovanie v tejto verzii do systému Yakoutsk, Petropavlovsk prišiel až s dalšími verziami módu. Doplním neskôr.
« Last Edit: February 01, 2012, 05:28:27 PM by Salgado » Logged

Pages: [1]
  Print  
 
Jump to: